Priser

Fiskekortpriser

Korttype Kortpris
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt Vadsø kommune kr 60
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt i Finnmark kr 100
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt u Finnmark/u Norge kr 120
Døgnkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 200
Døgnkort medl. bosatt Finnmark kr 300
Sesongkort medl. 16-18 år. bosatt Vadsø kommune kr 600
Sesongkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 1 800
Sesongkort medl. pensjonister bosatt Vadsø kommune kr 1 000
Sesongkort medl. bosatt i Finnmark kr 4 000
Sesongkort for personer uten medlemskap bosatt i Vadsø kommune kr 3 600
Sesong Vadsø- Skallelv- Komagvær- Vardø- Nesseby JFF kr 2 700
Sesongkort ungdom u/16 år kr 1
Døgnkort u/16år kr 1
Døgnkort Finnmarkinger kr 400
Døgnkort nordmenn kr 520
Døgnkort utlendinger kr 520

I tillegg kommer et transaksjonsgebyr på mellom NOK 10,- og 45,- avhengig av hvor stort beløpet er på det samlede kjøpet. 

Retningslinjer for tilgang kjøp av fiskekort

1. Fiskekort folk utenfor Finnmark !!!!Styret jobber pt med nye tilgang til fiskekort for fiskerere utenfor Finnmark. mere info kommer i starten av 2020.

  • Folk bosatt utenfor Finnmark kjøper kort gjennom de lokale reiselivsbedrifter: Vestre Jakobselv campingen, Varangertunet, Jakobselvkaia (Pikkuskitsi), Varanger Fjellstue og Arntzen Arctic Adventure.
  • 24 kort er tilknyttet overnatting.
  • 10 kort loddes ut daglig kl 16.30 på campingplassen.
  • Kort som ikke er solgt ut til overnatting pr. første dag i tilhørende måned inngår i loddtrekningen.

2. Fiskekort Finnmarking:

  • Folk bosatt i Finnmark kjøper kort gjennom: Varanger Sportslager (Vadsø) og MX Sport (Vadsø) og Vestre Jakobselv campingen
  • For å kjøpe kort må det medbringes dokumentasjon på at man bor i Finnmark. Selvangivelse eller annen bekreftelse som viser at man har bostedsadresse i Finnmark, ellers blir det ikke utsted kort.

3. Medlemskap i Nord- Varanger fiskefelleskap

  • For å få kjøpe sesongkort som medlem i Vadsø-, Skallelv-, Komagvær-, Vardø-, Nesseby JFF må man også være bosatt i Nord- Varanger.