Priser

Fiskekortpriser

Korttype Kortpris
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt Vadsø kommune kr 60
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt i Finnmark kr 100
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt u Finnmark/u Norge kr 120
Døgnkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 200
Døgnkort medl. bosatt Finnmark kr 300
Sesongkort medl. 16-18 år. bosatt Vadsø kommune kr 600
Sesongkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 1 800
Sesongkort medl. pensjonister bosatt Vadsø kommune kr 1 000
Sesongkort medl. bosatt i Finnmark kr 4 000
Sesongkort for personer uten medlemskap bosatt i Vadsø kommune kr 3 600
Sesong Vadsø- Skallelv- Komagvær- Vardø- Nesseby JFF kr 2 700
Sesongkort ungdom u/16 år kr 1
Døgnkort u/16år kr 1
Døgnkort Finnmarkinger kr 400
Døgnkort nordmenn kr 520
Døgnkort utlendinger kr 520

I tillegg kommer et transaksjonsgebyr på mellom NOK 10,- og 45,- avhengig av hvor stort beløpet er på det samlede kjøpet. 

Retningslinjer for tilgang kjøp av fiskekort

1. Fiskekort folk utenfor Finnmark

  • Folk bosatt utenfor Finnmark kjøper kort gjennom de lokale reiselivsbedrifter: Vestre Jakobselv campingen, Varangertunet, Jakobselvkaia (Pikkuskitsi), Varanger Fjellstue og Arntzen Arctic Adventure.
  • 24 kort er tilknyttet overnatting.
  • 10 kort loddes ut daglig kl 16.30 på campingplassen.
  • Kort som ikke er solgt ut til overnatting pr. første dag i tilhørende måned inngår i loddtrekningen.

2. Fiskekort Finnmarking:

  • Folk bosatt i Finnmark kjøper kort gjennom: Varanger Sportslager (Vadsø) og MX Sport (Vadsø) og Vestre Jakobselv campingen
  • For å kjøpe kort må det medbringes dokumentasjon på at man bor i Finnmark. Selvangivelse eller annen bekreftelse som viser at man har bostedsadresse i Finnmark, ellers blir det ikke utsted kort.

3. Medlemskap i Nord- Varanger fiskefelleskap

  • For å få kjøpe sesongkort som medlem i Vadsø-, Skallelv-, Komagvær-, Vardø-, Nesseby JFF må man også være bosatt i Nord- Varanger.