Priser

Fiskekortpriser

Korttype Kortpris
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt Vadsø kommune kr 60
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt i Finnmark kr 100
Døgnkort medl. 16-18 år bosatt u Finnmark/u Norge kr 120
Døgnkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 200
Døgnkort medl. bosatt Finnmark kr 300
Døgnkort ikke medl. bosatt i Vadsø kommune kr 300
Sesongkort medl. 16-18 år. bosatt Vadsø kommune kr 600
Sesongkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 1 800
Sesongkort medl. pensjonister bosatt Vadsø kommune kr 1 000
Sesongkort medl. bosatt i Finnmark kr 4 000
Sesongkort for personer uten medlemskap bosatt i Vadsø kommune kr 3 600
Sesong Vadsø- Skallelv- Komagvær- Vardø- Nesseby JFF kr 2 700
Sesongkort ungdom u/16 år kr 1
Døgnkort u/16år kr 1
Døgnkort Finnmarkinger kr 400
Døgnkort nordmenn kr 520
Døgnkort utlendinger kr 520

I tillegg kommer et transaksjonsgebyr på mellom NOK 10,- og 45,- avhengig av hvor stort beløpet er på det samlede kjøpet. 

Retningslinjer for tilgang kjøp av fiskekort

1. Fiskekort folk utenfor Finnmark

Salg av fiskekort til bosatte utenfor Finnmark tilknyttet overnatting:

Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening åpner opp for salg av fiskekort til bosatte utenfor Finnmark 15.02.2020 klokken 00.00. Antall fiskekort som er tilgjengelig per døgn er 28. Kontaktinformasjon om de ulike utsalgsstedene finner du her: http://www.jakobselva.no/overnatting/  reiselivsbedrifter: Vestre Jakobselv campingen, Varangertunet, Jakobselvkaia (Pikkuskitsi), Varanger Fjellstue, Lillechili og Arntzen Arctic Adventure.

Salg av fiskekort til bosatte utenfor Finnmark ikke tilknyttet overnatting:

VJJFF har gjort noen endringer i forhold tilgang til fiskekort, med bakgrunn i den triste situasjonen som påvirker oss og verden for tiden.

Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening åpner opp for salg av fiskekort til bosatte utenfor Finnmark 01.05.2020 klokken 12.00. Det legges ut 10 kort per døgn åpent for nettsalg.Det kan også være flere kort per dag, enkelte dager, da kort som ikke er solgt gjennom våre overnattingssteder også legges ut.Fiskekortet er personlig. Ubenyttede fiskekort refunderes ikke. Kjøp av fiskekort følger Elveguidens kjøpsbetingelser. Fiskekort må aktiveres lokalt før fiske begynner. Fiskekort kjøpes her: https://elveguiden.no

VJJFF anbefaler at man ser veiledningsfilmen gitt av Elveguiden på Youtube. Her vil man få  opplæring i hvordan man laver brukerprofil og kjøper fiskekort: https://www.youtube.com/watch?v=gCWrK7IYmPU&fbclid=IwAR14TsAk3VtDBcIPfDhzJr2FWsftkfQhytPF2B4vufDHFwffsYDUYqBltqU

2. Fiskekort Finnmarking:

  • Folk bosatt i Finnmark kjøper kort gjennom: Varanger Sportslager (Vadsø) og MX Sport (Vadsø) og Vestre Jakobselv campingen
  • For å kjøpe kort må det medbringes dokumentasjon på at man bor i Finnmark. Selvangivelse eller annen bekreftelse som viser at man har bostedsadresse i Finnmark, ellers blir det ikke utsted kort.

3. Medlemskap i Nord- Varanger fiskefelleskap

  • For å få kjøpe sesongkort som medlem i Vadsø-, Skallelv-, Komagvær-, Vardø-, Nesseby JFF må man også være bosatt i Nord- Varanger.