Om VJJFF

Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening ble stiftet i 1950 og er en åpen forening hvor alle kan bli medlem.

VJJFF forpakter Vestre Jakobselv for FEFO og har en ti åres forpaktningsavtale som startet i 2015 og varer til 2025.

VJJFF har forskjellige utvalg, herunder bl.a. barne- og ungdomsutvalg, kvinneutvalg og jaktutvalg, som holder aktiviteter.

  • Barne- og ungdomsutvalget skal bidra til at ungdom knytter kjennskap til en sunn hobby og er samtidig en viktig faktor

    for å sikre fremtidens ildsjeler som vil arbeide for elvas beste.

  • Kvinneutvalget skal bidra til økt rekruttering av kvinnelige jegere og fiskere. Vi ønsker å se flere kvinner utøve jakt og fiske.
  • Jaktutvalget tilbyr jaktprøver og hundeprøver til foreningens medlemmer.

I tillegg utfører foreningens medlemmer en mengde dugnadsarbeid i forbindelse med aktiviteter, arrangementer, vedlikehold av vakthytter/rasteplasser, ryddedag og ikke minst vedlikehold av laksetrapper.
Ihht retningslinjer fra FEFO er medlemmer er VJJFF pålagt dugnadsarbeid for å få mulighet til kjøp av sesongkort til redusert pris.

Foreningen ledes av styreformann Willy Pedersen i samspill med daglig leder ………………………….

Styret består av per 22.06.2019:

Navn Rolle
Willy Pedersen Forman
Kathrine Green Nestforman/daglig leder
Ketil Fredheim Sekretær
Gunn Elin Jakola Kasserer
Trond Atle Bernhardsen Storvilts ansvarlig
Unni Pedersen Stock  Barn/Ungdoms ansvarlig
Odd-Richard Larsen Fiske ansvarlig
Jan Eirik Bjørkås Styremedlem
Lars Henriksen Styremedlem

 

Viktig information:

Medlemskap gir ikke automatisk tilgang til fiskekort.