Tellerne

Telleren i 1 fossen den 30.08 står på: 3909 stk. (oppdateres onsdag og søndag)
Telleren i 3 fossen den 26.08 står på: 2110 stk. (oppdateres onsdag)