Tellerne

Telleren i 1 fossen den 02.08 står på: 3126 stk. (oppdateres onsdag og søndag)
Telleren i 3 fossen den 29.07 står på: 1350 stk. (oppdateres onsdag)