Info: om reis i Norge/ about travel in Norway

Utenlandsreiser

Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Regjeringen besluttet 12. juni å åpne for reiser til og fra områder i Norden som har tilstrekkelig lav smitteforekomst til at innreise kan tillates uten pålegg om innreisekarantene fra 15. juni.

Områder i Norden med og uten innreisekarantene

Reisende fra røde områder må i innreisekarantene ved ankomst til Norge. Reisende fra grønne områder trenger ikke være i karantene.

Områder i Norden der smittepresset er vurdert å være så lavt at man tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene (grønt) og områder som er underlagt reisekarantene (rødt).

International travel

Travellers should follow news and travel information from the Ministry of Foreign Affairs, as the advice may be updated rapidly.

On 12th June 2020, the Government decided to allow travel to and from areas within the Nordic countries with sufficiently low incidence that entry can be allowed without quarantine upon arrival from the 15th June 2020:

Regions in the Nordic countries with and without quarantine upon arrival

Travellers from the red areas must go into quarantine upon arrival in Norway. Travellers from the green areas do not need to go into quarantine.

Regions in the Nordic countries where infection burden is considered to be so low that it is allowed to cross the boundaries into Norway without quarantine duty upon arrival (green) and regions where quarantine duty is still in place (red). Iceland (Island), Norway (Norge), Sweden (Sverige), Finland, Denmark (Danmark) and the Faroe Islands (Færøyene).