Vannstands målerne ute av drif

Vannstands målerne i førstefossen er ute av drift, vi har ringt NVE i dag, de er i Alta når og må innom andre elva, før de kommer hitt. Vi vet ikke hvor når den er i drift igjen.

Mvh VJJFF