Årets føste laks fanget av Lars Helge Henriksen

VJJFF gratuelre Lars Helge Henriksen med årets først laks 101cm 10,2kg