Info Norsk/English

Info Norsk/ English

 

I dag legger helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer.

I dag har også Utenriksdepartementet forlenget sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder frem til 20. august.

Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden (Danmark, Sverige og Finland).

Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

 

Today, the health authorities are putting forward updated advice for holiday and leisure travel in Norway. Councils should help make it safe to go on holiday in Norway this summer.

Today, the Ministry of Foreign Affairs has also extended its travel advice and still discourages travel that is not strictly necessary to all countries. The Council is valid until 20 August.

By June 15, it will be considered to change the travel council to the Nordic countries (Denmark, Sweden, and Finland).

By July 20, it will be considered to change the travel council for some other nearby European countries.