Info om Fiskekort/Fishing license info

Info om fiskekort:

VJJFF har mottager en epost fra FEFO om råd, til hvordan vi bør forholde os til korona situasjonen.

Sådan som det er nå, må finnmarkinger og nordmenn, forholde seg til er Folkehelseinstituttets råd som til enhver tid gjelder for menneskelig kontakt og omgang i forbindelse med koronautbruddet, også langs elva.

FEFO sier: I den situasjonen vi er i nå, med risiko for smittespredning, vil vi anbefale at

Forpakterne (VJJFF) ikke selger fiskekort til personer bosatt utenfor Norge – inntil restriksjonene blir

opphevet eller oppmyknet.

VJJFF forholder seg til Folkehelseinstituttets retningslinjer og det er opp til fisker selv å vurdere deres situasjon.

Fiskekort som blive kjøpt i elveguiden sitt system kan og vil ikke bli refundert.

VJJFF vil informere hvis situasjonen endra seg.

Mvh VJJFF

 

Fishing license info:

VJJFF has received an email from FEFO for advice, on how we should deal with the corona situation.

As it is now, finnmarkinger and Norwegians, must relate to is the Norwegian Institute of Public Health’s advice that at all times applies to human contact and interaction in connection with the corona outbreak, also along the river.

FEFO says: In the situation we are in now, at the risk of spread of infection, we would recommend that VJJFF does not sell fishing licenses to residents outside the Norway – until the restrictions are lifted or softened.

VJJFF adheres to the Norwegian Institute of Public Health’s guidelines and it is up to the fisherman themselves to assess their situation.

Fishing licenses purchased in elveguiden system can and will not be refunded.

VJJFF will inform if the situation enreaves.

Mvh VJJFF