Innkalling og saksliste til årsmøte i Vestre Jakobselv Jeger- og fiskeforening den 09.03.2020

Innkalling og saksliste til årsmøte i Vestre Jakobselv Jeger- og fiskeforening 2020

Det innkalles til årsmøte i Vestre Jakobselv Jeger- og fiskeforening 9. Mars 2020, kl 1800, sted: Jakobselvkaia.

Første innkalling var 17. Februar, men grunnet arbeidet med regnskap, utsatte styret årsmøtet til 9. Mars.

Innkallingen mangler regnskap og revisjonsberetning av regnskap, per 17. februar. Dette skyldes at revisor måtte trekke seg pga endringer av revisors arbeidssituasjon i eget selskap. Dette ble gjort kjent for styret den 13. februar. Styret har derfor måtte oppnevne ny revisor. Ny revisor ble oppnevnt den 14. Februar, etter styremøtet 13. Februar. Revisor har igangsatt sitt arbeid 17. Februar. Regnskapet er gjennomgått av TK- Regnskap for styret og vil ettersendes denne årsmøteinnkallingen når beretningen foreligger. Styret beklager denne forsinkelsen.

Hele PDF dokumentet for Innkalling og saksliste kan finnes her: SE PDF