Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskerforening søker elvevakt til Jakobselva for sesongen 2020 i perioden 22. juni – 30. august.

SOMMERJOBB – ELVEVAKT i Vestre Jakobselv
Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskerforening søker elvevakt til Jakobselva for sesongen 2020 i perioden
22. juni – 30. august.

Jakobselva har en vaktordning/forvaltingsarbeid i perioden fra 01. juni til 30. september.
I fiskesesongen (22. juni-30. august) er det 2 elvevakter på hele tiden, samt en frivillig vaktordning.
Arbeidet omfatter hovedsakelig elveoppsyn, informasjon til fiskere, bidrag i biologisk arbeid,
laksetelling, samt en del annet forefallende arbeid.
En unik sommerjobb for den som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som
samtidig liker å være mye ute i naturen. Foreningen kan være behjelpelig med overnatting
under perioden.
Vestre Jakobselv har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km
vest for Vadsø. Elva er ca 43 km og starter høyt oppe i nasjonalparken fra en liten renne og
vokser seg større og større på sin vei ut mot Varangerfjorden.
Elva har siden 2010 vært en av Norges beste smålakseelv (hvis ikke den beste).
Laksebestanden domineres av små- og mellomstor laks, men også en del storlaks. Elva er
stort sett lakseførende hele veien. Det finnes også en fin bestand av ørret, og en mindre
bestand av sjøørret og røding. Havgående røding (blink) er total fredet.
I den nedre del av elva er det 4 fosser og i alt er der 5 laksetrapper. Trappene ble bygget rett
etter andre verdenskrig. Før trappene ble bygget kom laksen seg ikke lenger enn til 1.
fossen, ca 3 km fra munningen. Gjennom årene har det blitt gjort flere reparasjoner og
forbedringer av trappen som har gjort at laksen nå bruker hele elva som sin gyteplass.
Elva byr på utrolig vakker natur på sin vei mot fjorden gjennom åpne landskaper i den øvre
delen, til canyons og vakre vannfall i den nedre del. Det er et rikt dyreliv som holder til langs
elva. Ørn, falk, ryper, elg og reinsdyr er noen kjente arter du kan møte på.
Ta en titt på vår hjemmeside www.jakobselva.no eller vår facebook side.

Ønsket kompetanse
– Vi ser etter person som er ansvarsfull og selvstendig.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
– Førerkort klasse B, fordel med egen bil.

Plettfri vandel kreves.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 1.mars 2020.
Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til
Vestre Jakobselv Jeger og Fiskerforening, v/leder Willy Pedersen, 9800 Vadsø.
Epost: vestrejjff@gmail.com Telefon: 971 72 971