Styret i VJJFF jobber med nye tilgang til fiskekort for fisker bosat uten for finnmark

Styret i VJJFF jobber med nye tilgang til fiskekort for fisker bosat uten for finnmark. mere info vil komme i fremtiden.