2964 laks har passert telleren i 1 fossen sesong 2019