Protokol fra årsmøte i VJJFF

Protokoll årsmøte VJJFF 22. mai 2019 er nu online her.