Vi søker elvavakt til Jakobselva i Vestre Jakobselv 1 august-30 september 2019

Vi søker elvavakt til Jakobselva i Vestre Jakobselv 1 august-30 september 2019
I Jakobselva er det vaktordning i perioden fra 1. juni til 30. september.
I fiskesesongen (1. juni-31. august) er det 1 elvevakter på hele tiden, mens det er en fra 1- aug-30
sep. Arbeidet omfatter hovedsakelig informasjon til fiskere, elveoppsyn, bidrag i biologisk arbeid,
oppsyn med fisketellere, samt en del annet forefallende arbeid.
Som vakt har en anledning å fiske etter bestemte regler.
En flott sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker
å være mye ute i naturen. Elveoppsynet kan eventuelt bo i foreningens hytter under oppholdet, eller
etter annen avtale.
Jakobselva er en ca. 40 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret,
mest laks. Elva er inndelt i fem fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i
vakre Vestre Jakkobselv
Ønsket kompetanse
– Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn er en fordel.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
Plettfri vandel kreves.
Søknadsfrist: 1 juni 2019.
Også frivillige vakter oppfordres til å søke.
Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til:
Vestre Jakobselv Jeger og fiskeforening, Lilledalsveien 17, 9802 Vestre Jakobselv
Epost: Vestrejjff@gmail.com
Opplysninger om stillingen kan fåes ved å ringe Willy 971 72971