VJJFF søker daglig leder

Vi søker Daglig Leder til Jakobselva i Vestre Jakobselv 25 % stilling
En flott jobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid, daglig drift av en elv og som samtidig liker å være mye ute i naturen.
Jakobselva er en ca. 40 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret, mest laks. Elva er inndelt i fem fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i vakre Vestre Jakkobselv.
Ønsket kompetanse:
– Vi ser etter en person som er ansvarsfull og selvstendig.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn er en fordel.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
-Erfaring fra daglig drift.

Arbeidsoppgaver:
Daglig drift av elven/Hjemmeside
Ansvar for elve vakter
Kommunikasjon med regnskapsbyrå
Årsberetninger for elva
Kontakt med grunneier Fefo
Delta på møter i regi av VJJFF
Inngå  i et team på 4 som drifter elva.
Rapportere til styreleder i VJJFF
Søknadsfrist 1 juni 2019.
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til:
Vestre Jakobselv Jeger og fiskeforening, Lilledalsveien 17, 9802 Vestre Jakobselv
Epost: Vestrejjff@gmail.com
Opplysninger om stillingen kan fåes ved å kontakte Willy 971 72971