Pressemelding:

Anmeldelse av økonomisk mislighold i Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.
Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening (VJJFF) har blitt informert om mistanke om økonomisk mislighold i foreningen. Styret ble informert i styremøte om mistanken den 25. April 2019 og besluttet i styremøtet å anmelde forholdet 8. mai.
Styret tar denne situasjonen på det største alvor og vil legge til rette for at Påtalemyndigheten kan gjennomføre sin etterforskning på best mulig måte.
Deler av styret har, siden forholdet ble kjent og fram til i dag, søkt å få oversikt over den økonomiske situasjonen og forholdene knytte til misligholdet. Dette har man lyktes med i stor grad. Den anmeldte har også samarbeidet og lagt godt til rette for dette arbeidet.
Situasjonen som har oppstått med bakgrunn i dette er krevende for alle parter. Foreningen er derfor opptatt av man tar vare på alle de involverte på en riktig og en god måte, enten man er direkte eller indirekte berørt.
Saken håndteres nå videre av Påtalemyndigheten og av de berørte parters advokater. Den anmeldtes advokat er Bjørn Tore Steffensen (Advokat Bjørn Tore Steffensen AS), som tar imot spørsmål til den anmeldte. Spørsmål knyttet til etterforskningen og andre sider ved saken bes henvendes til politiet.
Styret har besluttet å konstituere ny styreleder fram til årsmøtet. Styrelederen skal hjelpe til med den daglige driften og det arbeidet som nå må gjøres i foreningen.
VJJFF vil videre informere om at årets fiskesesong går som planlagt. Informasjon om fiske og annet relevant for sesongen vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside, Facebook og ved våre kortutsalgssteder.
Mvh
Styret i VJJFF