Currently browsing

May 2019

Vi søker elvavakt til Jakobselva i Vestre Jakobselv 1 august-30 september 2019

Vi søker elvavakt til Jakobselva i Vestre Jakobselv 1 august-30 september 2019
I Jakobselva er det vaktordning i perioden fra 1. juni til 30. september.
I fiskesesongen (1. juni-31. august) er det 1 elvevakter på hele tiden, mens det er en fra 1- aug-30
sep. Arbeidet omfatter hovedsakelig informasjon til fiskere, elveoppsyn, bidrag i biologisk arbeid,
oppsyn med fisketellere, samt en del annet forefallende arbeid.
Som vakt har en anledning å fiske etter bestemte regler.
En flott sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker
å være mye ute i naturen. Elveoppsynet kan eventuelt bo i foreningens hytter under oppholdet, eller
etter annen avtale.
Jakobselva er en ca. 40 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret,
mest laks. Elva er inndelt i fem fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i
vakre Vestre Jakkobselv
Ønsket kompetanse
– Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn er en fordel.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
Plettfri vandel kreves.
Søknadsfrist: 1 juni 2019.
Også frivillige vakter oppfordres til å søke.
Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til:
Vestre Jakobselv Jeger og fiskeforening, Lilledalsveien 17, 9802 Vestre Jakobselv
Epost: Vestrejjff@gmail.com
Opplysninger om stillingen kan fåes ved å ringe Willy 971 72971

Årsmøte

Velkommen til årsmøte, onsdag 22/5 kl. 1800 på Jakobselvkaia.

VJJFF søker daglig leder

Vi søker Daglig Leder til Jakobselva i Vestre Jakobselv 25 % stilling
En flott jobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid, daglig drift av en elv og som samtidig liker å være mye ute i naturen.
Jakobselva er en ca. 40 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret, mest laks. Elva er inndelt i fem fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i vakre Vestre Jakkobselv.
Ønsket kompetanse:
– Vi ser etter en person som er ansvarsfull og selvstendig.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn er en fordel.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
-Erfaring fra daglig drift.

Arbeidsoppgaver:
Daglig drift av elven/Hjemmeside
Ansvar for elve vakter
Kommunikasjon med regnskapsbyrå
Årsberetninger for elva
Kontakt med grunneier Fefo
Delta på møter i regi av VJJFF
Inngå  i et team på 4 som drifter elva.
Rapportere til styreleder i VJJFF
Søknadsfrist 1 juni 2019.
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til:
Vestre Jakobselv Jeger og fiskeforening, Lilledalsveien 17, 9802 Vestre Jakobselv
Epost: Vestrejjff@gmail.com
Opplysninger om stillingen kan fåes ved å kontakte Willy 971 72971

Pressemelding:

Anmeldelse av økonomisk mislighold i Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.
Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening (VJJFF) har blitt informert om mistanke om økonomisk mislighold i foreningen. Styret ble informert i styremøte om mistanken den 25. April 2019 og besluttet i styremøtet å anmelde forholdet 8. mai.
Styret tar denne situasjonen på det største alvor og vil legge til rette for at Påtalemyndigheten kan gjennomføre sin etterforskning på best mulig måte.
Deler av styret har, siden forholdet ble kjent og fram til i dag, søkt å få oversikt over den økonomiske situasjonen og forholdene knytte til misligholdet. Dette har man lyktes med i stor grad. Den anmeldte har også samarbeidet og lagt godt til rette for dette arbeidet.
Situasjonen som har oppstått med bakgrunn i dette er krevende for alle parter. Foreningen er derfor opptatt av man tar vare på alle de involverte på en riktig og en god måte, enten man er direkte eller indirekte berørt.
Saken håndteres nå videre av Påtalemyndigheten og av de berørte parters advokater. Den anmeldtes advokat er Bjørn Tore Steffensen (Advokat Bjørn Tore Steffensen AS), som tar imot spørsmål til den anmeldte. Spørsmål knyttet til etterforskningen og andre sider ved saken bes henvendes til politiet.
Styret har besluttet å konstituere ny styreleder fram til årsmøtet. Styrelederen skal hjelpe til med den daglige driften og det arbeidet som nå må gjøres i foreningen.
VJJFF vil videre informere om at årets fiskesesong går som planlagt. Informasjon om fiske og annet relevant for sesongen vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside, Facebook og ved våre kortutsalgssteder.
Mvh
Styret i VJJFF