Innspille til årsmøte 22 mars 2018 kl 19.00 på VJ skolen

 

Innspill årsmøte den 22 mars 2018:

 

  1. I de siste sesongene har antallet fanget støinger og gjellfisk økt, og kommer nok til å øke mer i årene fremover.

Hva med litt info/fokus rundt disse fiskene på foreningens hjemmeside? Eller en temakveld?

Skriv gjerne om hvorfor de overvintrer, hvorfor gjellfisken ikke har gytt, hvordan en kan se forskjell på en “islaks/springer” og gjellfisk, osv. Pr. def. er en gjellfisk en støing (som skal slippes ut) og mange slike fisker ble drept i 2017. Dette er nok fordi det er lite kunnskap blant fiskerne.

 

Mvh Vidar Isaksen

 

  1. I 2017 ble det fanget mengder støinger og gjellfisk. Jeg stilte spørsmålet (på    foreningens facebookside); “hvor mange fisk og kilo av totalen er støinger (også gjelfisk)og når ble den siste fisken tatt?”.

Dette gjorde jeg for å sjekke om innrapporteringen var korrekt. Det viste seg å være helt feil. Jeg fikk beskjed om at siste støing var rapportert inn ca. 1 juli. Den siste fisken jeg vet ble fanget 16. juli og imellom 1. og 16. juli vet jeg om ca. 25-30 fisk som ikke er blitt rapportert inn. Og da kan vi tenke oss hvilke tall som mangler i juni måned. Jeg spurte fiskerne om hvorfor de ikke meldte inn støinger og gjellfisk, og svaret som gikk igjen var det samme – “Fiskene kommer opp på totalvekten av fanget laks”.

 

Slik statistikken fremstilles i dag får publikum opplevelsen av at det er fanget  15,040.60 kg fordelt på 4863 “nygått” fisk.

Jeg vet at arbeidsoppgaven til foreningen er i melde inn totalvekt av fanget laks, men mener statistikken kan fremstilles på en annen måte.

Mitt forslag er å legge til en kolonne som også dekker fangsten av støing (m/gjellfisk).

 

F.eks slik:

< 3 kg 3-7 kg > 7 kg                    Støing (gjelder også gjellfisk) – antall og kg

Hvorfor endring av fangststatistikk?

-Mer valid statistikk.

-Mer motiverende å melde inn.

-Endring og utvikling i forhold til fiskerens holdninger og normer.

Håper dette er et forslag som kan endres på! Jeg har tro på at dette enkle grepet vil gjøre innrapporteringen mer “betydningsfull” for fiskeren og at statistikken vil fremstå mer “pålitelig” ovenfor publikum.

 

Mvh Vidar Isaksen

 

 

Jeg har ikke mulighet til å komme på årsmøte, men håper dere kan se på en annen løsning enn slik det var ifjor for oss som eier hytte i Jakobselv. Jeg har akseptert at vi ikke kan kjøpe sesongkort på lik linje med lokale fiskere. Men går det an å se på muligheten for at vi som har hytte i dalen kan få muligheten til å kjøpe døgnkort uten å måtte stå i trekningskø, eller booke overnatting med fiskekort. For meg blir det jo veldig bakvendt hvis en person som har hytte må booke overnatting for å få fiske.

 

Mvh Raymond Karlsen

 

  1. Hei

Kommer med følgende forslag til årsmøte:

Sak 1:

Stenging av Båtkulpen til nærmeste lørdag til 15 juni kl 2000, i år 16 juni.

Dette begrunnes med at det kommer så mye stor gytelaks som skal opp i elven tidlig for å gjøre jobben til høsten, men i stedet blir avlivet.

Det fiskes på denne laksen da den ikke kommer sæ videre opp i elven pga. av høy vannstand å blir stående i båtkulpen å vente på sin ferd videre.

Jakobselva har vært en elv med stor grov laksestamme, dette er i ferd med å snu etter min personlige oppfatning.

Vi bør gjøre noe mens vi enda kan, å da mener æ dette er første rette skritt å gå.

Sak 2:

Kun tillat å avlive 1 laks pr døgn 1 juni-25 juni.

Når 1 laks er avlivet avsluttes fisket til neste døgn starter.

Dette av samme grunn som sak 1.

Sak 3:

Fiskeutvalg som styrer elva.

Det bør innføres et fiskeutvalg som styrer elva da det gjør det enklere å forvalte elva i løpet av en hektisk sommer.

Utvalget bør bestå av leder av foreningen, fiskeutvalgsleder pluss en til valgt av styret på første styremøte etter årsmøte.

Daglig leder inngår også i elvestyret. Ved eventuell stemmelikhet har leder av foreningen dobbel stemme.

Elvestyret har fullmakt fra styret til innkjøp inntil 100.000,- over det skal det løftes styret.

Dette fordi at det er lettere å samle elvestyret for møte, ting kan gjøres på telefon og mail lettere medmindre kokker innblandet.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Bernhardse

 

 

 

  1. Til Styret i Vestre Jakobselv jeger og fiskeforening Vadsø 7.3.2018 Forslag til prøveordning med fiskekort for feriegjester og besøkende. Som hytte eier ovenfor 4. fossen i Jakobselva starter jeg min fiskesesong i begynnelsen av juli, litt avhengig av når det registreres laks ovenfor 4. fossen. Jeg fisker kun i sone 3 og 4, sjelden eller aldri i sone 1 og 2. Dette er et valg jeg har tatt, og er for så vidt godt fornøyd med det. Fisketrykket i de øverste sonene er langt lavere enn nedenfor, men likevel er det samme regler som gjelder når ikke bosatte i kommunen skal prøve å få kjøpt døgnkort for å prøve lykken i elva. I løpet av juli og august har jeg ofte besøk på hytta av slekt eller venner som bor utenfor Finnmark, og noen av disse har veldig lyst på å kjenne følelsen av å få en laks på kroken. Men problemet med å få kjøpt fiskekort har vanskeliggjort dette. Vi har flere ganger tatt turen ned til campingplassen for å delta i trekningen av kort, men kun en gang har dette lyktes. Jeg kunne derfor tenke meg at det åpnes for en prøveordning hvor registrerte hytte-eiere ovenfor 4. fossen, eller langs elva generelt, får kjøpt et begrenset antall gjestedøgn i løpet av sesongen til gjester som er på besøk. Hytte-eier opptrer som vert for gjestedøgnet. Jeg er klar over at en slik ordning kan misbrukes ved at det kjøpes kort til personer som ikke er gjester, men dette kan unngås ved at det innføres strenge regler for bruken av slike kort. Dette kan for eksempel være: – Verten må være medlem av foreninga og selv ha kjøpt sesongkort. – Verten må selv være sammen med gjesten mens fisket pågår. – Kortet utstedes til verten med gjestens navn påført. – Gjesten må ha betalt fisketrygdavgift. – Evt. andre krav? Håper styret vil vurdere en slik ordning og fremlegge den for årsmøtet til diskusjon og beslutning.

Mvh Hjalmar Steinnes (sign)

 

  1. Jag har pratat lite med fefo och om jag förstod det rätt så finns det inget hinder att ni har en ordning som gör att, era långvariga medlemmar som mist rätten till säsongskort. Kan få som mitt förslag ett ukes kort som kan användas vid valfri vecka under säsongen till kanske ett pris av 3000kr. Det är då kun ett ukeskort per sommar för trogna medlemmar.

Borde gå att få igenom på årsmötet, det är en lösning som i varje fall hade gjort mig                   väldigt glad då jag saknar Jakobselv

Mikhael Jansson