Årsmøte Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening

Årsmøte Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.

Møtet avholdes 22. mars på V.J. Skole kl. 19.00

Saker til årsmøtet sendes til vestrejjff@gmail.com

Årsberetning 2017