Teller i 1 fossen satt ut i dag

Kl 13.25 ble teller satt i drift i 1 fossen.Det var mellom 50 å 100 laks i de forskjellige kummene som ikke kom seg videre på grunn av en trerot stengte åpningen der vi har teller,det vil si mellom kumm nr 2-3 sett ovenfra.Det kommer en oppdatering på teller senere i dag.

 

Foto: OL