Currently browsing

July 2016

Registering av fangster

Vi får stadig mange henvendelser om at fisk ikke blir registrert, dette er en ULKULTUR i elva. Dere må registrere fangster!

Det vil medføre konsekvenser for fiskere som ikke register!

Forsøpling av elva

VJJFF får en del melding og vi ser selv, at der ligge mye søppel og flyte rundt omkring i elva, dette er ikke akseptabel! Speilt i båtkulpen kan være et trist syn, hvor der en del ungdommer som fisker.

Dette er et tilbakevendende problem hvert år, konsekvenser for forsøpling kan medføre:

  • Fisker kan bli bortvist fra elva.
  • Vjjff stenger kulper i en periode.

 

Vi miner om at medlemmer med sesongkort, er påklage dugnad arbeide i elva (for at få tilgang til disse kort), vi ser det som en liten dugnad at medlemmer hjelper til å plukke opp søppel.

Samt vi bedre fisker og foreldre å Overfør gode holdninger til barn og unge i elva.

 

Mvh VJJFF